Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Firma Magdalena Palmowska INSPIRE, z siedzibą przy ul. Lwa 25/13 w Poznaniu, kod pocztowy 61-244 zwana dalej INSPIRE, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta INSPIRE i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do INSPIRE obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: INSPIRE nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do INSPIRE oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez INSPIRE. Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

 

– wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Firmę Magdalena Palmowska INSPIRE, z siedzibą przy ul. Lwa 25/13 w Poznaniu, kod pocztowy 61-244, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926) w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.

– wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Firmy Magdalena Palmowska INSPIRE, z siedzibą przy z siedzibą przy ul. Lwa 25/13 w Poznaniu, kod pocztowy 61-244, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

– zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

– administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Magdalena Palmowska INSPIRE, z siedzibą przy z siedzibą przy ul. Lwa 25/13 w Poznaniu, kod pocztowy 61-244,

– masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,

– podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do INSPIRE możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer PESEL lub NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 72, kod pocztowy 30-552, KRS: 0000700791 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

 

Subskrypcja bezpłatnego Newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do INSPIRE wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala INSPIRE zwracać się do Czytelników po imieniu.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

INSPIRE zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości INSPIRE rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do INSPIRE mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.